AWARIE W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH PROSIMY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE
POD NR TEL.: 18 20 150 87,
po godzinach otwarcia biura jest przekierowanie na telefon komórkowy do osoby pełniącej dyżur.

 

 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali, najemców oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego i właściciela,
 • dokonywanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • zagwarantowanie utrzymania czystości pomieszczeń służących do użytku wspólnego oraz terenu na zewnątrz budynku należącego do nieruchomości wspólnej,
 • zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 • wykonywanie konserwacji i bieżących napraw na terenie nieruchomości wspólnej,
 • usuwanie awarii i ich skutków,
 • ubezpieczenie budynku,
 • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych dotyczących nieruchomości wspólnej o ile nie są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli,
 • zawieranie w imieniu wspólnoty umów wynikających z obowiązków Zarządcy oraz kontrolowanie prawidłowości ich wykonania oraz regulowanie wynikających z nich zobowiązań,
 • reprezentacja właścicieli w sprawach dotyczących zwykłego zaządu nieruchomością,
 • przygotowywanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty,
 • przygotowywanie rocznego planu gospodarczego Wspólnoty ,
 • otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty oraz przeprowadzanie przez niego wszelkich rozliczeń,
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów nieruchomości wspólnej,
 • ustalanie zaliczek na pokrycie kosztów nieruchomości wspólnej,
 • ustalanie kosztów dotyczących nieruchomości wspólnej w tym wydatków na bieżącą konserwację, remonty, opłaty z tytułu dostawy mediów oraz wywozu śmieci,
 • ustalanie stanu należności i zobowiązań, przychodów, wydatków oraz stanu środków pieniężnych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • rozliczanie zaliczek wnoszonych przez właścicieli na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz na dostawy mediów i wywóz śmieci,
 • egzekwowanie od właścicieli należnych zaliczek i opłat,
 • nadzór i kontrola wodomierzy, ciepłomierzy i innych urządzeń pomiarowych zainstalowanych w budynku,
 • nadzór nad wykonywanymi remontami, konserwacjami i modernizacjami oraz dokonywanie stosownych zmian w dokumentacji budynku,
 • sporządzanie w imieniu Wspólnoty sprawozdań do Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego
 • wszelkie inne czynności wynikające z zawartej umowy o zarządzanie nieruchomością.

Na co dzień współpracujemy z firmą Ekorem, która zajmuje się budowaniem i remontowaniem, dzięki czemu możemy służyć Państwu radą i pomocą również z zakresu spraw remontowo-budowlanych.

Naszym celem jest jak najlepsze wywiązywanie się z wszelkich powierzonych nam obowiązków. Pragniemy osiągnąć ten cel poprzez rzetelne i terminowe ich wykonywanie, duże zaangażowanie oraz stałą współpracę z Zarządem Wspólnoty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem